Ekspozycje

Od 8 listopada mieszkańcy oraz turyści będą mieli okazję zobaczyć wystawę „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Wspomniane muzeum znajduje się w XVIII-wiecznym Dworze Starościńskim wzniesionym przez starostę Krzysztofa Szydłowieckiego jako zespół rezydencjalno-obronny, wynajęty w 1918 r. na potrzeby Miejskiego Gimnazjum Realnego i liceum. Obecnie stanowi ważny ośrodek kulturowo-historyczny.

Leżajsk jest jednym z najstarszych miast Polski południowo-wschodniej. Z 1346 r. pochodzi pierwsza historycznie potwierdzona informacja o istnieniu Leżajska. To tutaj urodził się Elimelech Weissblum - rabin żydowski, jeden z pierwszych cadyków w historii judaizmu oraz jeden z najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu. Do czasów rozbiorów niniejsze miasto było ważnym obszarem rozwoju gospodarczego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Po pierwszym rozbiorze miasto trafiło pod panowanie Austriaków. Wybuch I wojny światowej spowodował, że Ziemia Leżajska stała się polem walk pomiędzy Austriakami i Rosjanami.  Walki pomiędzy nimi toczyły się bezpośrednio nad Sanem. W efekcie zaborcy nie oszczędzili miasta - wiele budynków (w tym kościół i klasztor OO. Bernardynów) zostało zniszczonych. Nie inaczej było podczas II wojny światowej. Leżajsk został doświadczony zarówno przez Niemców, jak i Armię Czerwoną.

Po wkroczeniu Wehrmachtu do miasta Niemcy spalili leżajską synagogę oraz represjonowali miejscową ludność (w tym inteligencję). W ciągu kolejnych miesięcy ludność żydowską pozbawiono wszelkich praw, umieszczając ją w getcie. 28 maja 1943 r. dokonano pacyfikacji miasta. W jej wyniku Niemcy zamordowali 47 mieszkańców Leżajska: na ówczesnym Podzamczu rozstrzelano 28 mieszkańców, innych uwięziono w Jarosławiu w areszcie gestapo – zamordowano 2 osoby, jeszcze innych wywieziono do obozów koncentracyjnych – zmarło 7 osób. Dziesięciu – zginęło podczas akcji wojsk niemieckich na terenie miasta.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej pod koniec lipca 1944 r. Ziemia Leżajska znalazła się ponownie pod brutalną okupacją, tym razem czerwoną. Ponadto okolice Leżajska były ciągłym polem walk partyzantów różnych formacji. Decyzją władz komunistycznych, ludność ukraińska znajdująca się na terytorium miasta została wysiedlona do Związku Sowieckiego. Pozostała część tej ludności została skierowana na Ziemie Zachodnie w ramach akcji „Wisła”.

Obecnie miasto stanowi ważny punkt gospodarczy na mapie Polski. Ponadto słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej, nietypowych organów w zabytkowej bazylice i grobu słynnego cadyka Elimelecha.

Leżajsk

Wystawa plenerowa
8 listopada - 10 grudnia 2022
Leżajsk, ul. Mickiewicza 20 A

Więcej
do góry