Ekspozycje

Nazwa państwa Argentyna wywodzi się z łacińskiego słowa argentum, co oznacza srebro - plata po hiszpańsku, i jest związana z legendą o górach pełnych srebra, którego poszukiwali hiszpańscy i portugalscy konkwistadorzy. Natomiast Argentyna po raz pierwszy na mapie pojawia się w 1536 r., gdy zostaje oznaczona przez weneckich kupców.

W XIX w. Argentyna, wśród krajów Ameryki Łacińskiej, stała się miejscem zamieszkania Polaków. Przyjmuje się, że pierwszymi Polakami w Argentynie byli żołnierze z czasów wojen napoleońskich. Następnie do Argentyny przybywali Polacy uczestniczący wcześniej w powstaniu listopadowym i styczniowym. Po 1905 r. napłynęły nieco liczniej grupy robotników, co związane było ze wzrostem gospodarczym regionu. Polacy poszukiwali m.in. pracy w górnictwie naftowym w Comodoro Rivadavia w prowincji Santa Fe w Patagonii. W 1913 r. powstało pierwsze w Argentynie Stowarzyszenie Polaków w Berisso, które działa do dzisiaj.

Po I wojnie światowej liczba przybyszów z Polski do Argentyny narastała, a sama Argentyna stała się drugim po Kanadzie krajem, do którego kierowała się w tym czasie zamorska emigracja z Polski. Nie inaczej było podczas II wojny światowej, kiedy Argentyna stała się domem dla tysięcy Polaków uciekających przed zbrodniczymi systemami totalitarnymi. Wśród nich znalazł się m.in. jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX w. - Witold Gombrowicz (1904–1969), który postanowił przeczekać wojnę w Buenos Aires. Jak się miało później okazać mieszkał tam do 1963 r. Warto zaznaczyć, że Polacy mieszkający w Argentynie wspierali wysiłek zbrojny państwa polskiego na emigracji. W 1940 r. utworzono Związek Polaków w Republice Argentyńskiej z siedzibą w Domu Polskim w Buenos Aires. Na frontach II wojny światowej walczyło ponad 1200 ochotników z Argentyny polskiego pochodzenia.

Według bieżących danych Argentyńczycy polskiego pochodzenia są czwartą europejską mniejszością narodową w Argentynie (zaraz po Włochach, Hiszpanach i Niemcach) i siódmym pod względem wielkości skupiskiem Polonii na świecie. Orientacyjnie szacuje się ich liczebność na ok. 500 tys., co oznacza, iż 1 z 86 Argentyńczyków ma polskie korzenie. Aż 250 tys. osób z polskimi korzeniami mieszka w prowincji Misiones, do której pierwsi polscy osadnicy przybyli w 1897 r. z Galicji.

Wkład Polaków w budowę państwa argentyńskiego został doceniony w 1995 r. świętem narodowym na ich cześć. Argentyna jest jedynym państwem, w którym obchodzony jest 8 czerwca Dzień Polskiego Osadnika (hiszp. „Día del Colono Polaco”). Dzień ten upamiętnia oficjalne przybycie pierwszych czternastu polskich rodzin do Argentyny na początku czerwca 1897 r. Z tej okazji w Buenos Aires, pod auspicjami Ambasady Polski, Związku Polaków, organizacji: la Asociación Cultural Argentino Polaca oraz la Fundación Argentina, odbywa się tydzień imprez kulturalnych poświęconych Polsce i Polakom

Buenos Aires

Wystawa
12 września - 31 października
Buenos Aires

Więcej
do góry