Aktualności

Obchody 80. rocznicy przybycia Polaków do miasta León w Meksyku

4 listopada 2023 roku w Santa Rosa w Meksyku odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli IPN, związane z 80. rocznicą przybycia do miasta Polaków ewakuowanych ze Związku Sowieckiego. W mieście León otwarto wystawę IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”.

W 1943 roku w Santa Rosa, oddalonym 10 kilometrów od miasta León de los Aldamas w środkowym Meksyku, znalazło schronienie 1432 Polaków, głównie kobiet i dzieci. W wyniku ustaleń z 1942 r. między gen. Władysławem Sikorskim a Manuelem Avilą Camacho, prezydentem Meksyku, rząd meksykański zaoferował chęć przyjęcia grupy polskich obywateli, którzy po ewakuacji ze Związku Sowieckiego przebywali w obozach uchodźców w Persji i Indiach.

80 lat temu pierwszy transport polskich uchodźców przybył do Leon, gdzie zostali serdecznie powitani. Drugi transport przybył do Los Angeles 24 października 1943 r. również na pokładzie statku „Hermitage”. Do Santa Rosa Polacy dotarli 2 listopada. 

W rocznicę przybycia Polaków do Meksyku w Santa Rosa odbyły się uroczystości z udziałem Ambasadora RP w Meksyku i Kostaryce Macieja Ziętary, dyrektora generalnego Ciudad del Nino, prezydent miasta León, członków wspólnoty polsko-meksykańskiej. W obchodach wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z prezesem dr. Karolem Nawrockim. W mieście odsłonięto pamiątkową tablicę, otwarto wirtualną salę gen. Władysława Sikorskiego, ufundowaną przez Ambasadę RP w Meksyku i Kostaryce. Prezes IPN symbolicznie oddał hołd Polakom biorąc udział w biegu.

Dr Karol Nawrocki w swoim przemówieniu podkreślił, że Meksyk był jedynym krajem, poza państwami – związanej z nami sojuszem wojskowym – Wspólnoty Brytyjskiej, który zaoferował pomoc humanitarną setkom Polaków opuszczających Związek Sowiecki wraz z armią generała Władysława Andersa wiosną 1942 roku i podziękował za życzliwość okazaną przed laty Polakom potrzebującym pomocy i schronienia.

Kolejne uroczystości odbyły się po południu w Muzeum León, gdzie została zaprezentowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Szlaki Nadziei. Odyseja wolności” – projekt edukacyjny, który opowiada o bohaterstwie  polskich żołnierzy, walczących na wszystkich frontach II wojny światowej, jak również przedstawia dramatyczne losy ludności cywilnej, szczególnie dzieci. Odsłonięto także tablicę poświęconą Polakom, którzy zostali uratowani z sowieckiej niewoli dzięki armii gen. Władysława Andersa. Upamiętnienie zaprojektował i sfinansował Instytut Pamięci Narodowej. 

W wydarzeniu uczestniczyli Ambasador RP w Meksyku i Kostaryce Maciej Ziętara, dyrektor muzeum raz przedstawiciele IPN, m.in. dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Agnieszka Jędrzak, po ekspozycji oprowadził gości Sławomir Bardski z Biura Współpracy Międzynarodowej IPN.

Wernisaż oraz odsłonięcie tablicy w Meksyku miały na celu nie tylko upamiętnienie roli Polaków w historii, ale także podkreślenie więzi łączących Polskę i Meksyk, gdzie wielu Polaków uciekających przed represjami i poszukujących wolności znalazło schronienie. 

Od marca 2022 r. wystawa była pokazywana w wielu krajach na 5 kontynentach w ponad 50 zagranicznych lokalizacjach od Republiki Południowej Afryki, Zimbabwe i Stanów Zjednoczonych po Iran.

 

 

Opcje strony

do góry