Aktualności

W Gubinie upamiętniono 80. rocznicę utworzenia 2 Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Z okazji 80. rocznicy utworzenia 2 Korpusu Polskiego na Zachodzie w Gubinie zorganizowano kilka inicjatyw. Oddział IPN w Poznaniu przygotował sejmik szkół , otwarto wystawę „Szlaki nadziei. Odyseja wolności” oraz odbyła się akademia z okazji 80. rocznicy utworzenia 2 KP. Dla młodzieży zorganizowano konkurs „«Z ziemi włoskiej do Polski» – Szlaki nadziei”.

Sejmik

Stowarzyszenie Ułana Karpackiego wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zorganizowały sejmik szkół działających pod patronatem stowarzyszenia. Celem inicjatywy było zintegrowanie środowiska wspomnianych szkół, a także omówienie dotychczasowej i przyszłej działalności. Gościem specjalnym sejmiku był kpt. Władysław Dąbrowski, który opowiedział młodzieży o swoim udziale w Armii Andersa, dając prawdziwą lekcję historii. Kapitan opowiadał, jak został żołnierzem elitarnego batalionu, którego zadaniem była ochrona sztabu generała Władysława Andersa. Przypomniał młodzieży kilka epizodów z okresu walk w oddziale pancernym na terenie Włoch oraz wspomniał o kontaktach z miejscową ludnością. Częścią sejmiku było sprawdzenie umiejętności strzeleckich na strzelnicy w Gubinie. Kapitan osobiście wziął udział w strzelaniu, a także chętnie pozował do wspólnych zdjęć.

Otwarcie wystawy „Szlaki nadziei. Odyseja wolności”

Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej. 1 września 1939 r. na zawsze odmienił oblicze Europy. O świcie wojska niemieckie weszły na teren Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynając najkrwawszy konflikt w dziejach świata. 17 dni później spadł na nią kolejny cios – wojska sowieckie zaatakowały wschodnie granice państwa. Polskie ziemie zostały rozgrabione, ale sami Polacy nigdy nie porzucili nadziei na wolność. Pod koniec września 1939 zaczęto tworzyć zręby konspiracyjnego wojska. Największa podziemna armia świata działała właśnie w okupowanej Polsce. Już w pierwszych miesiącach wojny tysiące obywateli Rzeczypospolitej znalazły się poza granicami okupowanego kraju. Jednych Sowieci wywieźli w głąb Rosji, gdzie w skrajnej biedzie byli zmuszani do pracy ponad siły. Innym udało się przedostać na Zachód, a następnie zaangażować się w walkę zbrojną i działania humanitarne. „Szlaki nadziei. Odyseja wolności” to opowieść o ludziach, którzy przemierzyli tysiące kilometrów, nie tracąc z oczu celu, jakim były niepodległa Polska, bezpieczna Europa i wolny świat. To historia wojskowych, bijących się na wszystkich frontach II wojny światowej, i cywilów opuszczających wraz z Armią Andersa „nieludzką ziemię”. To dzieje cichociemnych – zrzucanych pod osłoną nocy na teren okupowanej Polski, ale też sierot z Tengeru – cudem wyrwanych z obozowego piekła. Od dalekiej Kamczatki, przez kraje Azji, Afryki, Europy, aż po Australię i obie Ameryki chcemy mówić o wkładzie Polaków w walkę o świat wolny od wszelkich totalitaryzmów. To historia o strachu i odwadze, o miłości do bliskich i tęsknocie za ojczyzną, o bohaterstwie, poświęceniu i cenie wolności – to opowieść o nadziei.

Wystawa obejmuje także akcenty wielkopolskie i lubuskie. Opowiada o płk. Wincentym Wierzejewskim (1889-1972), biskupie Lucjanie Bernackim (1902-1975), a także o franciszkaninie ojcu Lucjanie Królikowskim (1919-2019).

Wprowadzenie do wystawy zaprezentowała Marta Szczesiak-Ślusarek z Oddziału IPN w Poznaniu. Po otwarciu wystawy delegacje złożyły kwiaty pod tablicami spadkobierców bojowych tradycji 5 Kresowej Dywizji Piechoty oraz Pułku Ułanów Karpackich. Wystawę „Szlaki nadziei. Odyseja wolności” będzie można zwiedzać do 11 października 2023 r. w Domu Kultury w Gubinie.

Akademia

Następnie odbyła się uroczysta akademia z okazji 80. rocznicy utworzenia 2 Korpusu Polskiego. Została zorganizowana pod hasłem „Z ziemi włoskiej do Polski”. Akademię powadził Przemysław Kopij ze Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego”, a głos w jej trakcie zabrali: dyrektor Oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek, Agnieszka Kazimierczak z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, przedstawiciel Stowarzyszenia Ułana Karpackiego płk. rez. Andrzej Furman. Uczestnikom akademii odczytano list Ambasador RP w Rzymie Anny Marii Anders zawierający przesłanie do młodzieży. Podczas uroczystości kpt. Władysław Dąbrowski (żołnierz Armii Generała Władysława Andersa) wręczył proporzec Pułku Ułanów Karpackich klasom mundurowym im. Pułku Ułanów Karpackich Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. W trakcie uroczystości wręczono też odznaczenia. Wśród dekorowanych Honorową Palemką Pułku Ułanów Karpackich była Marta Szczesiak-Ślusarek z poznańskiego oddziału IPN.

Podsumowanie konkursu

Z okazji 80. rocznicy utworzenia 2 Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie Instytut Pamięci Narodowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Ułana Karpackiego zorganizowali konkurs „«Z ziemi włoskiej do Polski» – Szlaki nadziei”. Celem konkursu było upowszechnianie i utrwalanie wiedzy o działaniach 2 Korpusu Polskiego, a szczególnie upamiętnienie 80. rocznicy utworzenia 2 Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie. Konkurs skierowany był do harcerzy oraz uczniów szkół działających pod patronatem Stowarzyszenia Ułana Karpackiego. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice odzwierciedlającej fragment szlaku bojowego oddziału Wojska Polskiego PSZ (szkoły podstawowe) oraz pisemne, udokumentowane opracowanie szlaku bojowego wraz z opracowaniem biogramu żołnierza (szkoły ponadpodstawowe). Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy etap odbywał się na terenie szkół i spośród nadesłanych prac część zakwalifikowano do kolejnego etapu. Prace nadesłane przez dyrektorów szkół rozpatrzyła komisja składająca się z przedstawicieli IPN Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Ułana Karpackiego, która zakwalifikowała dwadzieścia prac do udziału w sejmiku oraz dokonała wyboru zwycięzców i wyróżnionych. Wyniki zostały ogłoszone podczas gali konkursu w Gubinie.

Zwycięzcami w kategorii szkoły podstawowe zostali:

  • Wojciech Gaczyński (1 miejsce)
  • Jan Więtczak (2 miejsce)
  • Zuzanna Rybarczyk (3 miejsce)
  • Amelia Kabalak (wyróżnienie)
  • Marta Łoza (wyróżnienie)

Zwycięzcami w kategorii szkoły ponadpodstawowe zostali:

  • Kacper Brodziński (1 miejsce)
  • Jakub Biernacki (2 miejsce)
  • Eryk Rozumek (3 miejsce)
  • Hubert Kleinszmidt (wyróżnienie)
  • Tomasz Skowroński (wyróżnienie)

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczali: Marta Szczesiak-Ślusarek oraz dr hab. Rafał Reczek z Oddziału IPN w Poznaniu. Galę poprowadził Przemysław Kopij ze Stowarzyszenia Ułana Karpackiego. Podsumowanie konkursu przedstawił Piotr Orzechowski z Oddziału IPN w Poznaniu.

 

 

 

Opcje strony

do góry