Miejsca

Lyon Bron to lotnisko na przedmieściach Lyonu. W czasie II wojny światowej stało się miejscem odrodzenia polskiego lotnictwa po klęsce wojny obronnej.

Historia lotniska Lyon Bronn sięga 1910 r., kiedy to władze miasta zorganizowały pierwszy piknik lotniczy. Utworzone w tym miejscu lotnisko szybko stało się własnością wojska francuskiego, co zapewniło mu szybki rozwój. Wybuch I wojny światowej spowodował dalszą rozbudowę i wzrost roli tego lotniska. W okresie międzywojennym było to miejsce stacjonowania francuskich dywizjonów lotniczych.
We wrześniu 1939 r. polskie lotnictwo nie dało się zaskoczyć siłom Luftwaffe – jeszcze przed wybuchem wojny polskie samoloty i załogi zostały przebazowane na lotniska polowe. Ich lokalizacja była nieznana dla Niemców, co pozwoliło polskim pilotom podjąć walkę. Po ataku ZSRS na Polskę 17 września dowództwo Wojska Polskiego podjęło decyzję o ewakuacji żołnierzy do krajów sojuszniczych. Różnymi drogami, przez Rumunię i Węgry, a dalej Włochy, Jugosławię czy Bliski Wschód, Polacy przedostawali się do Francji.
Polscy lotnicy trafiali na teren lotniska Lyon-Bronn, które już jesienią wyznaczono na garnizon polskiego lotnictwa i główne miejsce szkoleniowe. Francja nie do końca była przygotowana na napływ tak dużej grupy żołnierzy, występowały liczne problemy organizacyjne i techniczne. Nie przeszkadzało to jednak w organizacji szkolenia lotniczego; na terenie lotniska 15 grudnia 1939 r. rozpoczęło działalność Centrum Wyszkolenia Lotnictwa pod dowództwem płk. Stefana Pawlikowskiego. Ze strony francuskiej komendantem był płk Charles Hug. Jednocześnie przeprowadzono wśród lotników dokładną weryfikację ich szlaku bojowego i posiadanego wyszkolenia oraz stopni wojskowych.
20 stycznia 1940 r. bazę odwiedził Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski. Dwudniowa wizyta przyczyniła się do znacznego poprawienia sytuacji – żołnierze otrzymali od strony francuskiej zaległe uposażenie, polepszyło się wyżywienie, sale mieszkalne zostały wyposażone w łóżka i piecyki.
1 marca powstał Dywizjon Szkolny (w jego skład weszły dwie eskadry) dla pilotów myśliwskich, którego dowódcą został kpt. Mieczysław Wiórkiewicz. Miesięcznie w dywizjonie szkolono ok. 40. pilotów, którzy mogli się zapoznać z francuskimi samolotami bojowymi. Po takim szkoleniu Polacy byli delegowani na dalsze doszkalanie we francuskich jednostkach bojowych, a następnie powracali na lotnisko Lyon-Bron. Z personelu szkolonego w bazie Lyon rozpoczęto formowanie dwóch dywizjonów bombowych oraz trzech dywizjonów myśliwskich. III Dywizjon Myśliwski nieformalnie nazywano Finlandzkim, gdyż planowano jego udział w walkach Finlandii przeciwko ZSRS.
Pierwsza grupa zakończyła doszkalanie już 16 lutego. Szybkość szkolenia zaskoczyła Francuzów, którzy nie byli przygotowani na włączenie polskich pilotów do jednostek bojowych. Polakom udzielono urlopów na czas potrzebny do załatwienia formalności związanych z ich przydzieleniem do francuskich jednostek lotniczych.
27 marca 1940 r. na lotnisku odbyła się uroczystość wcielenia do służby w Armée de l’air osiemnastu polskich pilotów, którzy zostali przydzieleni na staż bojowy do francuskich jednostek myśliwskich. Na uroczystość przybył gen. Sikorski, ze strony francuskiej byli obecni: gen. Joseph Vuillemin (dowódca Francuskich Sił Powietrznych), gen. Louis Picard (szef sztabu francuskiego lotnictwa) oraz gen. Victor Denain (szef Wojskowej Misji Polsko-Francuskiej).
Na lotnisku do maja 1940 r. stacjonował także polski Dywizjon I/145, który po rozpoczęciu walk został przeniesiony na lotniska polowe. Z pozostałych pilotów sformowano Szkolną Eskadrę Myśliwską, broniącą Lyonu przed nalotami bombowymi Luftwaffe.

Lyon Bron
Lyon Bron to lotnisko na przedmieściach Lyonu. W czasie II wojny światowej stało się miejscem odrodzenia polskiego lotnictwa po klęsce wojny obronnej. Jesienią 1939 r. zostało wyznaczone na garnizon polskiego lotnictwa i główne miejsce szkolenia.
Więcej
do góry