Aktualności

Wojenne peregrynacje Stanisława Bogdana Mączyńskiego

Do rąk czytelnika trafiają zapiski-wspomnienia oficera artylerii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Stanisława Mączyńskiego, który zasilił szeregi formacji po ucieczce z obozu dla internowanych żołnierzy polskich na Węgrzech, podążając tzw. szlakiem bałkańskim.

Służył w Brygadzie Strzelców Karpackich, a następnie w 3 Dywizji Strzelców Karpackich, wchodzącej w skład 2 Korpusu Polskiego. Był zatem świadkiem i uczestnikiem wydarzeń, które toczyły się na śródziemnomorskim teatrze działań wojennych, w Afryce Północnej, na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz we Włoszech.

Publikacja powstała w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939-1944/45”.

Książkę będzie można nabyć w naszych sklepach stacjonarnie lub online pod adresem: https://ksiegarniaipn.pl

 

Opcje strony

do góry