Aktualności

„Żołnierze tułacze. Losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i ich rodzin podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1947)”

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową.

W dniach 20-21 października 2022 r. Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie organizuje w Sanoku ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną „Żołnierze tułacze. Losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i ich rodzin podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1947)”. Zamierzeniem organizatorów jest ukazanie indywidualnych losów żołnierzy PSZ w latach wojny i po jej zakończeniu, gdy wielu z nich stawało przed dylematem: wracać czy nie wracać do Polski zajętej przez Armię Czerwoną i rządzonej przez komunistyczne władze.

W konferencji weźmie udział 27 badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe (w tym 11 z Instytutu Pamięci Narodowej), którzy wyrazili chęć przedstawienia tematów dotyczących żołnierzy, którzy powrócili do kraju jak i tych, którzy pozostali na emigracji. Wśród nich znaleźli się również ci, których losy do tej pory pozostawały mniej lub bardziej nieznane.

Tegoroczna konferencja naukowa poświęcona żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych jest już drugim przedsięwzięciem dotyczącym tego tematu zorganizowanym przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Poprzednia konferencja odbyła się sześć lat wcześniej, a jej efektem jest publikacja książkowa. Obecna konferencja wpisuje się również w projekt edukacyjno-memoratywny realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej: „Szlaki nadziei. Odyseja Wolności”.

Konferencji towarzyszyć będzie sprzedaż książek wydanych przez rzeszowski oddział IPN.

DZIEŃ PIERWSZY – 20 października 2022 r.
Zamek Królewski w Sanoku

10.00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

PANEL 1. Na wojnie i po jej zakończeniu
Prowadzenie: prof. dr hab. Janusz Zuziak

 • 10.10 dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski) – Z Wilna do Londynu. Wojenne i powojenne losy ppłk. dypl. Aleksandra Romiszowskiego (1899-1968)
 • 10.30 dr Bartosz Janczak (IPN w Łodzi) – Losy oficera Polskich Sił Zbrojnych płk. Tadeusza Felsztyna i jego rodziny po 1939 r.
 • 10.50 dr Grzegorz Szopa (Państwowa Wyższa Szk. Wschodnioeuropejska w Przemyślu) – St. bosm. Władysław Szopa – radiooperator z Gibraltaru
 • 11.10 Jakub Kucz (student Wydziału Historii UW) – Lata niewoli i wykluczenia – wojenne i powojenne losy ppłk. dypl. Stanisława Władysława Pstrokońskiego (1897-1952)

11.30 PRZERWA KAWOWA

PANEL 2. W świetle materiałów aparatu represji

 • 11.50 dr Milena Bykowska (IPN w Łodzi) – Działalność żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodnim pograniczu Polski po zakończeniu II wojny światowej
 • 12.10 dr Paweł Fornal (IPN w Rzeszowie) – „Pod nadzorem…”. Wybrane przykłady działań represyjnych UB/SB wobec oficerów 2. Korpusu oraz innych jednostek Polskich Sił Zbrojnych, którzy powrócili do kraju po 1946 r.
 • 12.30 dr Anna Maria Jackowska – Sylwetka Antoniego Zdrojewskiego, dawnego komendanta POWN – Monika i prezesa ZUPRO w świetle relacji funkcjonariuszy wywiadu cywilnego i wojskowego PRL

13.00 PRZERWA

PANEL 3. W świetle wspomnień i pamiętników
Prowadzenie: dr hab. Tomasz Balbus

 • 14.00 dr hab. prof. AJP Adam Czabański (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkpl.) dr Krzysztof Prętki (Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) – Losy Wiktora Tomaszewskiego (1907-1995) podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu w świetle jego pamiętnika „Na szkockiej ziemi. Wspomnienia wojenne ze służby zdrowia i z Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu”
 • 14.20 Bernard Sobiczewski (IPN w Warszawie) – Od Pelten-Puszta po piaski Sahary. Wojenne losy żołnierza Polskich Sił Zbrojnych Józefa Majora w latach 1939-1942
 • 14.40 dr Paweł Glugla (Małopolskie Towarzystwo Naukowe) – Roman Chadalski (1914-1996) jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych i jego losy w latach 1939-1947

15.00 PRZERWA KAWOWA

PANEL 4. Doświadczenia wojenne

 • 15.20 ks. dr hab. Józef Łupiński (Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie) – Działalność duszpasterska ks. mjr. Mikołaja Sasinowskiego wśród lotników Polskich Sił Powietrznych podczas II wojny światowej
 • 15.40 prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (emeritus) – Szkolenie oficerów wywiadowczych na Oficerskim Kursie Doskonalącym Administracji Wojskowej (Szkoła Oficerów Wywiadowczych): Londyn- Glasgow-Kirkadly (1941-1946)
 • 16.00 dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN w Rzeszowie) – Polak z wyboru. Losy kpt. Waldemara Leya (1915-1944)
 • 16.20 dr Małgorzata Śliż-Marciniec (Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie) – „Mnie jakoś dotychczas los sprzyja...”. Rudolf Niemczyk (1917-1945)
 • 16.40 dr Krzysztof A. Tochman (IPN w Rzeszowie) – Losy por. Kazimierza Ursyna-Szantyra – uczestnika misji alianckiej w Grecji


DZIEŃ DRUGI – 21 października 2022 r.
Zamek Królewski w Sanoku

PANEL 5. Żołnierze tułacze
Prowadzenie: dr Krzysztof A. Tochman

 • 9.00 dr hab. prof. ANS Anna Pachowicz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Gustaw Gryf Łowczowski (1897-1984). Z życia i działalności żołnierza tułacza
 • 9.20 dr Krzysztof Prętki (Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) – Antoni Tomasz Jurasz (1882-1961). Życie i działalność
 • 9.40 Anna Owczarska-Ożóg (regionalista-amator, Rzeszów) – Losy mjr. Pawła Owczarskiego – weterana trzech wojen
 • 10.00 dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN w Poznaniu) – Bernard Bzdawka – „cichociemny” z Poznania
 • 10.20 Aneta Hoffmann (doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie) – Powojenne losy żołnierzy 2. Korpusu w Kanadzie i Australii
 • 10.40 Patrycja Resel (IPN w Łodzi) Z konspiracji, przez obozy i na emigrację. Losy rodziny Marquartów (1939-1947)

11.00 PRZERWA KAWOWA

 • 11.20 prof. dr hab. Janusz Zuziak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie) – Powojenne losy pancerniaków gen. Maczka w Holandii
 • 11.40 dr Dominik Szulc (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) – Losy oficerów i podoficerów 24. Pułku Ułanów (PSZ) i ich rodzin w Polsce lat 1939-1946
 • 12.00 dr hab. Dariusz Iwaneczko (IPN w Rzeszowie) – Demobilizacja i rozwiązanie 24. Pułku Ułanów
 • 12.20 dr hab. Tadeusz Zych (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega) – Żołnierze i wygnańcy spod znaku Leliwy – Tarnowscy z Dzikowa na frontach II wojny światowej

12.40 PRZERWA KAWOWA

 • 13.00 dr Rafał Sierchuła (IPN w Poznaniu)– Losy ppłk. Adama Misiaka w Kanadzie (1951-1967)
 • 13.20 dr Piotr Chmielowiec (IPN w Rzeszowie) – Gen. bryg. Witold Nowina-Sawicki – losy dowódcy 6. Lwowskiej Brygady Piechoty

13.40 PODSUMOWANIE KONFERENCJI; ZAKOŃCZENIE OBRAD

Opcje strony

do góry