Aktualności

Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” w Houston

7 czerwca 2022 r. w Houston Prezes IPN, dr Karol Nawrocki, otworzył wystawę międzynarodowego projektu edukacyjno-memoratywnego "Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności".

Podczas wernisażu Prezes przedstawił zgromadzonym założenia projektu, którego częścią jest prezentowana wystawa. Ma on na celu upamiętnienie wysiłku zbrojnego Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz losów ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa. Planowany jest na lata 2022–2025, obejmie swym zasięgiem ponad 50 państw na całym świecie i jest przykładem przekazu historycznego skierowanego do odbiorcy, który nie zna historii Polski. Oprócz wystawy projektowi towarzyszą różne spotkania i wydarzenia kulturalne.

O szlaku polskiej nadziei na wolność opowiada nasza wystawa. Opowiada o dzielnych żołnierzach którzy mieli wielką wolę walki i zwycięstwa. Jednak ten szlak nadziei skończył się tu w roku 1945, którego nie możemy nazywać wyzwoleniem

– powiedział Prezes Nawrocki.

Prezes Nawrocki podczas swego wystapienia podkreślił podobieństwa niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu oraz nowe zniewolenie Polski po zakończeniu wojny. W tym kontekście poruszył także temat dekomunizacji przestrzeni publicznej i realizowanych w ramach akcji IPN działaniach polegających na usuwaniu pomników propagujących komunizm.

Ponadto Dyrektor Biura Nowych Technologii IPN Magdalena Hajduk zaprezentowała „Grę Szyfrów”, którą od swojej premiery w kwietniu tego roku w Bostonie (USA) pobrało już ponad 50 000 graczy. Dziesiątki młodych osób wciela się w autentyczne postacie żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, uruchamia skomplikowane urządzenia komunikacyjne sprzed 100 lat i ratuje Europę przed komunistycznym zniewoleniem. Gra, poza wyzwaniem gamingowym, ma być lekcją historii. Rozwiązania zastosowane w grze powstały na bazie materiałów źródłowych lub zostały dokładnie odwzorowane z historycznych eksponatów.

Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz przedstawił sylwetkę Ignacego Łukasiewicza, polskiego pioniera przemysłu naftowego w Europie, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej, a także działacza niepodległościowego.

 

 

Opcje strony

do góry