Aktualności

Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie (1941–1942) – zarys działań

5 kwietnia 2022 r. na portalu przystanekhistoria.pl ukazał się artykuł Bartosza Janczaka poświęcony historii Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie.

Po kampanii polskiej 1939 r. wielu obywateli II Rzeczypospolitej znalazło się w różnych częściach Europy oraz świata. Dotarli oni również na Bliski Wschód, który w czasie II wojny światowej przez Brytyjczyków określany był Środkowym Wschodem.
Tam w latach 1941–1942 funkcjonowała wojskowa formacja o nazwie Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie.

Pierwsi obywatele polscy w wyniku sytuacji wojennej znaleźli się na Środkowym Wschodzie już jesienią 1939 r. Naczelny Wódz gen. broni Władysław Sikorski starał się w tym czasie u władz francuski o wydanie zgody na sformowanie w tym rejonie świata polskiej jednostki wojskowej. Po wielu negocjacjach 12 kwietnia 1940 r. powołano na Środkowym Wschodzie Brygadę Strzelców Karpackich, podporządkowaną dowództwu francuskiemu.

Do zapoznania się z pełnym tekstem artykułu zapraszamy na nasz portal przystanekhistoria.pl

Opcje strony

do góry