Zobacz również

O komendantce chorągwi afrykańskiej ZHP – SZLAKI NADZIEI: świadectwa Niezwyciężonych [2/4]

Historia Zdzisławy Wójcik – jej deportacji w okolice Archangielska, pobytu w sowieckich aresztach i więzieniach oraz zaangażowania w pracę w Polskim Czerwonym Krzyżu i harcerstwie.

Bożenna Wójcik opowiada o losach swej matki, Zdzisławy Wójcik. 28 czerwca 1940 r. została deportowana ze Lwowa w okolice Archangielska. Po ucieczce z miejsca zesłania, śmierci narzeczonego w ich drodze przez tajgę została aresztowana i przeszła przez siedem różnych aresztów tymczasowych i więzień. Po uwolnieniu z więzienia w Archangielsku została wysłana do pracy w ogrodach miejskich, a następnie została zaangażowana do pracy w Delegaturze Rządu RP w Archangielsku, z której pozostałym personelem najpierw ponownie została zaaresztowana, a następnie ewakuowana do Iranu, gdy ZSRS opuszczała Armia Gen. W. Andersa. W Iranie zaangażowała się w pracę w Polskim Czerwonym Krzyżu, a następnie została wysłana przez władze polskie do Afryki i powierzona jej została funkcja kierowania polskim harcerstwem w polskich osiedlach uchodźczych w tzw. Brytyjskiej Afryce Wschodniej. Mianowano ją Komendantką Harcerek w Afryce i upoważniono do kierowania całością pracy harcerskiej w Afryce w ramach Chorągwi Afrykańskiej ZHP.

Zapraszamy do obejrzenia filmu ze wpomnianimi p. Bożenny Wójcik na kanale IPNtvPL:

 

#IPNTv   #ArchiwumIPN   #IPN    

Opcje strony

do góry