El-Kasasin

El-Kasasin (Al-Kasasin , eng. Kassassin) to miejscowosć w Dolnym Egipcie, położona ok. 30 km na zachód od miasta Ismailii, znana jako miejsce bitwy pod Kassassin z 1882 r., w której armia Egipska dowodzona przez Ahmeda Urabiego starła się z wojskami brytyjskimi.

Galeria zdjęć

Miejsca

El-Kasasin (Al-Kasasin , eng. Kassassin) to miejscowosć w Dolnym Egipcie, położona ok. 30 km na zachód od miasta Ismailii, znana jako miejsce bitwy pod Kassassin z 1882 r., w której armia Egipska dowodzona przez Ahmeda Urabiego starła się z wojskami brytyjskimi.

W 1943 r. funkcjonował w tym rejonie obóz, w którym z początkiem grudnia zgrupowano żołnierzy 2 Korpusu Polskiego wcześniej stacjonujących w Palestynie, skąd następnie mieli być kierowani do portów załadunkowych, by przemieścić się na Półwysep Apeniński.

Zanim to jednak nastąpiło, 17 i 18 grudnia 1943 r. do El-Kasasin przybył dowódca amerykańskiej 7 Armii gen. George S. Patton. Wspominając tę wizytę zanotował:

"Generał Anders zrobił na mnie silne wrażenie, jako bardzo męski typ. Podczas pierwszej wojny światowej zajmował on stanowisko szefa sztabu rosyjskiej dywizji. Był siedem razy ranny i dwukrotnie otrzymał za męstwo polskie odznaczenie. Oddziały polskie prezentują się najlepiej ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem, łącznie z brytyjskimi i amerykańskimi. Śmiejąc się powiedział mi, że jeśli jego korpus dostanie się pomiędzy armię niemiecką i armię rosyjską, będzie w kłopocie, z którą bardziej pragnąłby walczyć".

Właśnie wtedy, w połowie grudnia do Włoch wyruszyły transporty 3 Dywizji Strzelców Karpackich, w lutym zostały przewiezione 5 Kresowa Dywizja Piechoty i jednostki aprowizacyjne, a w kwietniu 2 Brygada Pancerna.

El-Kasasin
El-Kasasin to miejscowosć w Dolnym Egipcie, położona ok. 30 km na zachód od miasta Ismailii, znana jako miejsce bitwy pod Kassassin z 1882 r., w której armia Egipska dowodzona przez Ahmeda Urabiego starła się z wojskami brytyjskimi.
Więcej
do góry