{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Tobruk","description":"W sierpniu 1941 r. na teren obl\u0119\u017conego Tobruku dotar\u0142y oddzia\u0142y Samodzielnej Brygady Strzelc\u00f3w Karpackich. SBSK zosta\u0142a skierowana do walk na jednym z najtrudniejszych miejsc walk. 21 listopada Polacy wzi\u0119li udzia\u0142 w natarciu alianckim wyprowadzonym z obl\u0119\u017conej twierdzy tobruckiej, kt\u00f3re doprowadzi\u0142o do jej uwolnienia. W Tobruku znajduje si\u0119 cmentarz na kt\u00f3rym spoczywaj\u0105 \u017co\u0142nierze Brygady Karpackiej, zar\u00f3wno obro\u0144cy twierdzy oraz ci, kt\u00f3rzy polegli w trakcie dalszych afryka\u0144skich dzia\u0142a\u0144 SBSK. Spoczywa na nim 213. poleg\u0142ych, zmar\u0142ych z ran i z innych przyczyn, w tym 132. \u201eszczur\u00f3w pustyni\u201d czyli uczestnik\u00f3w walk w Tobruku.","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p34541,Tobruk.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/91097,Tobruk.html","address":"Tobruk","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[23.941751,32.0681759]}}]}