{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Oberlangen","description":"Oberlangen to niewielka miejscowo\u015b\u0107 w Dolnej Saksonii. Za\u0142o\u017cono tu w 1933 r. ob\u00f3z (Straflager) jako jedno z miejsc izolacji dla Niemc\u00f3w uznawanych za wrog\u00f3w pa\u0144stwa. Umieszczano tutaj przeciwnik\u00f3w re\u017cimu hitlerowskiego, m.in. komunist\u00f3w.","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p35412,Oberlangen.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/100957,Oberlangen.html","address":"oberlangen","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[7.2749902,52.8501308]}}]}