{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Northolt","description":"Polskie Si\u0142y Powietrzne podczas II wojny \u015bwiatowej korzysta\u0142y na terenie Wielkiej Brytanii z wielu lotnisk. Ale \u017cadne z nich nie mia\u0142o dla polskich pilot\u00f3w takiego znaczenia jak Northolt, kt\u00f3re traktowali jak sw\u00f3j dom.","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p34565,Northolt.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/91343,Northolt.html","address":"Northolt","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.373103,51.546615]}}]}