{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Guzar","description":"Guzar to niewielkie miasto w Uzbekistanie, w kt\u00f3rym w 1942 r. formowa\u0142y si\u0119 oddzia\u0142y Wojska Polskiego oraz znalaz\u0142a schronienie ludno\u015b\u0107 cywilna.","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p35248,Guzar.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/97110,Guzar.html","address":"Guzar","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[66.2605176,38.6086856]}}]}