Aktualności

Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa – zapisy na I edycję szkolenia w roku szkolnym 2022/2023

Oddziałowe Biuro Edukacji IPN w Katowicach zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych na szkolenie realizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Cykl jest podzielony na dwie części prowadzone w rocznych odsłonach. Każda z nich zostanie zakończona w czerwcu, odpowiednio 2023 i 2024 r. wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu lub certyfikatów – dla osób, które spełnią dodatkowe wymagania.

Do 12 stycznia trwają zapisy na skolenie związane z projektem Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa.  

W ramach wykładów i warsztatów nauczyciele wzbogacą swoją wiedzę, poznają materiały edukacyjne IPN i narzędzia multimedialne. Prowadzący przypomną o wysiłku zbrojnym Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz omówią, wspólnie z nauczycielami, losy ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa.

Rozpoczynamy zapisy na I edycję szkolenia w roku szkolnym 2022/2023. Nabór odbywa się jedynie poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres mailowy ewelina.malachowska@ipn.gov.pl . Formularz zgłoszenia oraz program szkolenia do pobrania poniżej.

Szkolenia będą się odbywały w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach, ul. Św. Jana 10, III piętro w dniach 13 stycznia oraz 3 lutego w godzinach od 14.00 do 17.00.

By otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na warsztatach w dniach 13 stycznia oraz 3 lutego 2023 r. oraz złożyć swój podpis na listach obecności.

By otrzymać certyfikat należy być obecnym na wszystkich warsztatach oraz przesłać na adres ewelina.malachowska@ipn.gov.pl jeden scenariusz lekcji przygotowany w oparciu o zdobytą wiedzę i uzyskane materiały podczas szkolenia do 23 kwietnia 2023. Scenariusze przesyłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę!

Opcje strony

do góry