Aktualności

Wystawa IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” w Gruzji

3 października 2022 roku w Państwowym Uniwersytecie im. Ivane Javahishvili w Tbilisi została zaprezentowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, która jest elementem międzynarodowego projektu. W wernisażu wzięli udział przedstawiciele IPN z wiceprezesem dr. hab. Karolem Polejowskim na czele.

Polskę i Gruzję łączy doświadczenie niewoli oraz walki o niepodległość. Polacy i Gruzini ramię w ramię walczyli na wielu frontach II wojny światowej. Jak przypomniał wiceprezes IPN, Gruzini – jako oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim – stanęli do walki w obronie naszych granic we wrześniu 1939 roku.

–  Wielu z nich wyróżniło się odwagą i męstwem, za co otrzymali najwyższe polskie odznaczenia wojenne. Po zakończeniu walk część dostała się do niewoli niemieckiej lub sowieckiej i tam ponieśli śmierć – mówił dr hab. Karol Polejowski.

Wiceprezes IPN podkreślił, że pamięć o XX-wiecznych reżimach w dużej mierze ukształtowała naszą europejską świadomość, która każe nam wszystkim przeciwstawiać się wszelkim pogwałceniom praw narodu do samostanowienia.

Tę postawę zawdzięczamy też generałowi Andersowi i dzielnym, walecznym gruzińskim żołnierzom, których poprowadził przez trzy kontynenty – dodał.

Ekspozycja IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności" jest częścią międzynarodowego projektu pod tym samym tytułem, który ma na celu upamiętnić wysiłek zbrojny PSZ podczas II wojny światowej oraz losy ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa. Projekt obejmie swym zasięgiem ponad 50 państw na całym świecie.

Armia generała Andersa  miała nas zaprowadzić do wolności, „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, projekt Instytutu Pamięci Narodowej, ma na celu upamiętnić ich walkę – przypomniał podczas otwarcia wystawy zastępca prezesa dr hab. Karol Polejowski.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji.

Przed wernisażem przedstawiciele IPN spotkali się w Tbilisi z dyrektor generalną Narodowego Archiwum Gruzji Teoną Iashvili oraz z dyrektorem Archiwum Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji Badri Cherkezishvili. Złożyli także kwiaty przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

  • Zdjęcie żołnierzy Wojska Polskiego, Gruzinów i Polaków (fot. Biblioteka Narodowa Parlamentarna Gruzji)
    Zdjęcie żołnierzy Wojska Polskiego, Gruzinów i Polaków (fot. Biblioteka Narodowa Parlamentarna Gruzji)
  • Internowani oficerowie polscy i gruzińscy z płk. Mikołajem Wacznadzem (fot. SOVLAB)
    Internowani oficerowie polscy i gruzińscy z płk. Mikołajem Wacznadzem (fot. SOVLAB)
  • Mikołaj Kwałiaszwili w 1939 r. służył w Wojsku Polskim w 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Po 1945 r. aresztowany przez bezpiekę sowiecką. Po okrutnym śledztwie i pobycie w więzieniu zesłano go do łagrów. Na zdjęciu rodzina Kwałiaszwili po II wojnie światowej (fot. Gruzińskie Narodowe Centrum Rękopisów w Tibilisi)
    Mikołaj Kwałiaszwili w 1939 r. służył w Wojsku Polskim w 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Po 1945 r. aresztowany przez bezpiekę sowiecką. Po okrutnym śledztwie i pobycie w więzieniu zesłano go do łagrów. Na zdjęciu rodzina Kwałiaszwili po II wojnie światowej (fot. Gruzińskie Narodowe Centrum Rękopisów w Tibilisi)

 

Opcje strony

do góry