Aktualności

Odsłonięcie pomnika Emila Czecha, żołnierza 2. Korpusu Polskiego

18 maja 2022 r. w Kłodzku upamiętniony został plut. Emil Czech, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, znany jako trębacz z Monte Cassino.

Emil Czech walczył w obronie Polski we wrześniu 1939 r., następnie służył w Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Brał udział w walkach w Afryce, w maju 1944 r. brał udział w walkach o przełamanie Linii Gustawa. Do historii przeszedł za przyczyną fotografii przedstawiającej go podczas wykonania Hejnału Mariackiego na gruzach klasztoru na Monte Cassino. Emil Czech wrócił do Polski w 1947 r., zamieszkał w Kłodzku, gdzie zmarł 26 marca 1978 r.

Inicjatywę upamiętnienia Emila Czecha podjęło Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”. Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN udzieliło wsparcia w realizacji zasadniczej części pomnika finansując wykonanie modelu i odlewu w brązie rzeźby inspirowanej zdjęciem plutonowego Czecha wykonującego Hejnał Mariacki. Upamiętnienie wpisuje się w założenia wieloletniego projektu IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” stanowiąc pewną klamrę spinającą jedną z dróg, które przemierzał polski żołnierz od Bliskiego Wschodu przez Północną Afrykę, Włochy, Anglię, aż do powrotu do Ojczyzny.

Uroczystość zgromadziła licznych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, służb mundurowych oraz mieszkańców Kłodzka. Honorową asystę wojskową zapewnił stacjonujący w Kłodzku 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej.

Opcje strony

do góry