Aktualności

IX Polska Konferencja Historyczna – Leamington Spa, 22 maja 2023

22 maja 2023 odbyła się organizowana przez Polski Ośrodek Katolicki w Leamington Spa IX Polska Konferencja Historyczna.

Polska część miała miejsce w budynku Ośrodka, a popołudniowa część angielska w pomieszczeniach zabytkowego budynku Royal Pump Rooms. Aktualna edycja konferencji skupiła się na projekcie edukacyjno-memoratywnym „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” Instytutu Pamięci Narodowej, mającego na celu upamiętnienie żołnierzy Armii gen. Andersa i ich znaczącego wkładu w zwycięstwo koalicji alianckiej nad hitlerowskimi Niemcami. Ekspozycja zagościła dotychczas na czterech kontynentach, obejmując szereg instytucji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym organizacje polonijne i kombatanckie, ośrodki naukowe, edukacyjne i muzealne. Dzięki wysiłkom Biura Współpracy Międzynarodowej w tym roku trafiła również do Wielkiej Brytanii. O wystawie i działaniach związanych z projektem opowiedział dr Bogusław Wójcik z Oddziału IPN w Rzeszowie. Przedstawił w swoim wystąpieniu projekt „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, opowiedział o różnorodnych działaniach mu towarzyszących i pokazał zdjęcia z wernisaży wystawy za granicą w 2022 roku. Dr Wójcik pokazał również spot promujący projekt IPN „Archiwum Pełne Pamięci”. Następnie zaprezentował genezę powstania armii generała Andersa, omawiając najważniejsze fakty prowadzące do jej powstania, a także poszczególne etapy szlaku bojowego, nawiązał również do aktualnej sytuacji na Ukrainie.

W części anglojęzycznej wykład pt. „General Władysław Anders: Military Odyssey” zaprezentował także dr Paul Latawski. Przedstawił w swoim wystąpieniu sylwetkę generała, przebieg jego kariery wojskowej. 

Podczas spotkania miało również miejsce podsumowanie akcji pomocowych dla ogarniętej wojną Ukrainie, podziękowanie za wsparcie dla państwa i narodu ukraińskiego oraz przekazanie pomocy finansowej przez podmioty brytyjskie. Z tej okazji gośćmi specjalnymi były siostry z zakonu św. Józefa na Ukrainie – siostra Tobiasza i siostra Justyniana, które na co dzień pomagają ofiarom wojny.

Moderatorem spotkania był David Harrop, śpiewak i aktor. Wydarzenie odbyło się w ramach dorocznych Dni Dziedzictwa Polskiego (Polish Heritage Days), których celem jest upowszechnianie i promowanie polskiej kultury, dziedzictwa minionych pokoleń oraz polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii.

Wśród gości znaleźli się także m.in. konsul Tomasz Balcerowski z ambasady RP w Londynie, poseł do parlamentu brytyjskiego Matt Western, Jego Wysokość Anthony Cleary OBE, członek komisji sądowej ds. zwolnień warunkowych w Anglii i Walii oraz burmistrz elekt Leamington Spa Alan Boad.

Wystawa „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” będzie prezentowana w dniach 22 maja – 1 czerwca w galerii Royal Priors w przestrzeni sklepu charytatywnego, z którego dochód przeznaczony jest na pomoc Ukrainie, prowadzonego przez Polskie Koło Katolickie w Leamington Spa.

***

Dr Paul Latawski jest starszym wykładowcą na Wydziale Studiów Wojennych Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst. Przed przybyciem do RMAS wykładał w Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich (SSEES) na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie był również honorowym członkiem wizytującym. Był również członkiem stowarzyszonym w Royal United Services Institute for Defence Studies (RUSI) w Londynie. W 2012 r. został mianowany starszym pracownikiem naukowym w Modern War Studies w Humanities Research Institute na Uniwersytecie Buckingham. Ukończył studia doktoranckie na Indiana University w USA, specjalizując się w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej Polski.  Jego badania obejmują historię operacyjną Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939-45), polski opór wobec okupacji (1939-45) oraz reformę Polskich Sił Zbrojnych po 1989 roku.

Dr Bogusław Wójcik  jest głównym specjalistą w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz wykładowcą w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie (Malopolska School of Economics in Tarnow). Uzyskał doktorat z filozofii nauki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła w Krakowie (The Pontifical University of John Paul II in Krakow), gdzie wykładał również do 2007 r. W roku akademickim 1998/1999 był Junior Research Fellow University of Oxford. W obszarze jego zainteresowań znajdują się filozofia, bioetyka i historia idei. Opublikował szereg opracowań naukowych dotyczących nielegalnych organizacji młodzieżowych oraz polityki wyznaniowej w PRL. W jednym z ostatnich projektów badawczych zajmuje się znaczeniem Centre for the Study of Religion and Communism, brytyjskiej organizacji potocznie znanej jako Keston College, dla zmiany wyobrażeń społeczeństw zachodnich na temat wolności religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1969-1989.

Opcje strony

do góry