Szlaki nadziei. Odyseja wolności

https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/sn/maps/418p34540,Pahiatua.html
17.04.2024, 08:44
Pahiatua
Wraz z żołnierzami armii gen. Andersa ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód wyprowadzono kilkadziesiąt tysięcy cywilów, ofiar sowieckich wywózek z okupowanych Kresów. Wśród nich było kilkanaście tysięcy dzieci, w tym wiele sierot. Po apelu o pomoc, wystosowanym przez Rząd Polski na Uchodźstwie za pośrednictwem Ligi Narodów, przyjęcie polskich dzieci-tułaczy wraz z opiekunami zaoferowała m. in. Nowa Zelandia.
Więcej