{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Pahiatua","description":"Wraz z \u017co\u0142nierzami armii gen. Andersa ze Zwi\u0105zku Sowieckiego na Bliski Wsch\u00f3d wyprowadzono kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy cywil\u00f3w, ofiar sowieckich wyw\u00f3zek z okupowanych Kres\u00f3w. W\u015br\u00f3d nich by\u0142o kilkana\u015bcie tysi\u0119cy dzieci, w tym wiele sierot. Po apelu o pomoc, wystosowanym przez Rz\u0105d Polski na Uchod\u017astwie za po\u015brednictwem Ligi Narod\u00f3w, przyj\u0119cie polskich dzieci-tu\u0142aczy wraz z opiekunami zaoferowa\u0142a m. in. Nowa Zelandia.","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p34540,Pahiatua.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/91094,Pahiatua-Nowa-Zelandia.html","address":"Pahiatua","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[175.8399893,-40.4545624]}}]}