{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Monte Cassino","description":"Monte Cassino w kwietniu i maju 1944 r. znalaz\u0142o si\u0119 na szlaku bojowym 2. Korpusu Polskiego. Bitwa, jaka tam mia\u0142a miejsce, by\u0142a najkrwawszym starciem Polskich Si\u0142 Zbrojnych ale te\u017c ich najs\u0142ynniejszym","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p35259,Monte-Cassino.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/97194,Monte-Cassino.html","address":"monte cassino","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[13.8158578,41.4916194]}}]}