{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Marondera","description":"Marondera (Marondellas) to jedno z osiedli w Afryce gdzie znale\u017ali schronienie Polacy ewakuowani z ZSRS","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p35268,Marondera.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/97485,Marondellas.html","address":"Marondera","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[31.5487439,-18.1885141]}}]}