{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Jangi-Jul","description":"Miasto w Uzbekistanie, kt\u00f3re sta\u0142o si\u0119 o\u015brodkiem formowania Armii Polskiej na Wschodzie","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p35265,Jangi-Jul.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/97389,Jangi-Jul.html","address":"Jangi-Jul","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[69.0612582,41.1213095]}}]}