{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Brindisi","description":"Miejsce stacjonowania polskiej 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia dokonuj\u0105cej zrzut\u00f3w zaopatrzenia do okupowanej Polski","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p35266,Brindisi.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/97416,Brindisi.html","address":"Brindisi","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[17.9417616,40.6327278]}}]}