{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Bolonia","description":"W okresie II wojny \u015bwiatowej Bolonia znalaz\u0142a si\u0119 na szlaku 2. Korpusu Polskiego. 21 kwietnia 1945 r. zosta\u0142o zaj\u0119te przez 9. Batalion Strzelc\u00f3w Karpackich.","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/235.png","x":20,"y":50,"width":40,"height":50},"img":[],"link":"\/sn\/mapy\/p35256,Bolonia.html","url":"http:\/\/szlakinadziei.ipn.gov.pl\/sn\/wystawy\/miejsca\/97188,Bolonia.html","address":"bolonia","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.3426163,44.494887]}}]}