Szlaki nadziei. Odyseja wolności

https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/sn/mapy/418p35256,Bolonia.html
2023-10-04, 17:53
Bolonia
W okresie II wojny światowej Bolonia znalazła się na szlaku 2. Korpusu Polskiego. 21 kwietnia 1945 r. zostało zajęte przez 9. Batalion Strzelców Karpackich.
Więcej